E6 Kapskarmo – Brattåsen – Svenningelv
| |

Prosjektet gjelder bygging av ny veg med konstruksjoner på E6 i Svenningdalen i Grane kommune. Ny vegparsell E6 Kapskarmo – … Les mer…

Fv. 504 Buevegen Primstad II bru
| |

Prosjektet omfatter riving av eksisterende bru, bygging av ny bru, utvidelse av fv504 med gang- og sykkelveg på en strekning på … Les mer…

Fv. 42 Hovland – Lislevatn
| |

Prosjektet omfatter utbedring av fv. 42 mellom Hovland og Lislevatn (6,9 km) i Birkenes samt Evje og Hornnes kommune i … Les mer…

K3 Sotrasambandet, Kabeltunneler
| |

Prosjektet gjelder bygging av to kabeltunneler på strekningen mellom Breivik og Litlesotra. Dette er et arbeidsfellesskap mellom Metrostav NUF og … Les mer…

E39 Rundkjøring Aksdal
| |

Prosjektet omfatter etablering av ny rundkjøring der E39 og E134 møtes i Aksdal. I tillegg til ny rundkjøring skal det … Les mer…

Fv714 Stokkhaugen – Sundan
| |

Fv714 Stokkhaugen – Sundan   Bertelsen og Garpestad har nå mottatt tildelingsbrevene på kontraktene i SørTrøndelag på Fv 714 Laksevegen … Les mer…

Fv. 511 Bygnes – Søylebotn
| |

Prosjektet omfatter bygging av nytt gang og sykkelvegnett fra Bygneskrysset til Østrembruvegen. VA anlegget til Karmøy kommune skal også skiftes … Les mer…

Lakselv – Banak flyplass
| |

B&G bygger Hellikopterbase på Banak Prosjektet er opparbeidelse av Helikopterbase på Banak flyplass. BG er underentreprenør til AFpå grunnarbeidene. I … Les mer…

E134 Damåsen – Saggrenda, Parsell Tollerudmoen – Saggrenda
| |

E134 Damåsen – Saggrenda, Parsell Tollerudmoen – Saggrenda   Oppstart: Januar 2017 Ferdigstillelse: Juni 2019 Kontraktssum: kr 643 mill Byggherre: … Les mer…

VA Utbygging Hyttefelt i Hunnedalen
| |

VA Utbygging Hunnedalen BG bygger ut vann og avløp med renseanlegg for hytteeiere i Hunnedalen. Her vil det under veis … Les mer…

Hamran boligfelt, Eigerøy
| |

B&G har kjøpt dette feltet som ligger meget fint på søre Eigerøy. Feltet er regulert og vil bestå av totalt … Les mer…

Åsetua boligfelt
| |

Et samarbeidsprosjekt mellom B&G og Seglem & Åse. Boligfelt under regulering for 50 boenheter. Dette er ett samarbeidsprosjekt sammen med … Les mer…

1 2