STILLINGER

Vi søker:

RIGGFØRER

BERTELSEN & GARPESTAD AS, etablert i 1959, er et ledende maskinentreprenørfirma innen bygg og anlegg. Firmaet omsetter årlig for ca 600 millioner og har 145 ansatte. Typiske prosjekter for oss er vegbygging, kraftanlegg, masseflytting og sprengningsarbeider. Selskapet inngår i konsernet B&G Holding AS som til sammen består av 9 selskaper.

VI SØKER
RIGGFØRER
Til vår borerigg Atlas T35 Flexi rock

Vi søker etter en person med fagbrev, men erfaring og interesse kan kompensere for manglende fagbrev. Du skal være lett å samarbeide med og ha stor arbeidsglede.
En del reisevirksomhet må påregnes.

Vi kan tilby spennende utfordringer i et faglig og ekspansivt miljø.
Gode lønns- og arbeidsbetingelser.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: Knut Henning Nærem, tlf 917 39 444
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Riggfører
Søknadsfrist 15. juni 2018

PROSJEKTLEDER, VEI

VI SØKER
PROSJEKTLEDER, VEI

Sted: Reiseprosjekter

Jobbeskrivelse
• Ivareta det kontraktuelle og formelle mot byggeherre og UE
• Deltagelse på Byggemøter –Samhandling og samarbeidsmøter
• Utarbeide UE avtaler og kontrakter sammen med innkjøp og anleggsleder.
• Ha oversikt over endringer og tillegg på kontraktene
• Ha overordnet ansvar for økonomien på kontraktene og delta i økonomisk prosjektgjennomgang.
• Bistå anleggsledere med å fremskaffe den dokumentasjon som byggherre til en hver tid krever
• Skal sørge for at HMS arbeid på prosjektet blir fulgt opp og at nødvendige informasjon angående HMS blir formidlet til alle ansatte på prosjektet. Regelmessig gjennomføre HMS-møter/ vernerunder.
• Behandling av avvik og implementering av forebyggende og korrigerende tiltak. Oppfølging av at tiltakene er effektive.

Ønskede kvalifikasjoner
• Ingeniørkompetanse, teknisk fagskole eller tilsvarende.
• Relevant erfaring kan kompensere for manglende kompetanse.

Bertelsen og Garpestad kan tilby gode betingelser for rett person

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: Øyvind Langemyr, tlf 916 88 556
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Prosjektleder, Vei
Søknadsfrist 31. mai 2018

ANLEGGSLEDER, VEI

VI SØKER
ANLEGGSLEDER, VEI

Sted: Reiseprosjekter

Jobbeskrivelse
Jobbtype: Heltid

Varighet: Fast stilling
• Ledelse og organisering av tildelte kontrakter
• Delta på byggemøter med byggherren
• Delta på overlevering Marked -Drift
• Påse at anleggene utføres til de krav som kontrakten setter til HMS-kvalitet og pris
• Dokumentere utført arbeid og kvalitet i henhold til kvalitetskrav
• Lede HMS arbeid på tildelt prosjekt
• Oppfølging av egne og innleide entreprenører
• Økonomisk oppfølging av kontrakt inkl. kontroll av inngående faktura.
• Oppfølging og utarbeidelse av prognoser.
• Behandle avvik/endringsmeldinger
• Planlegge ressursfordelingen på prosjektet
• Utarbeide fremdriftsplaner på alle tildelte prosjekt før oppstart
• Bidra til holdningsskapende arbeid og være god rollemodell

Ønskede kvalifikasjoner
• Samarbeidsvillig
• Strukturert
• Ledererfaring
• Teknisk fagskole

Bertelsen og Garpestad kan tilby gode betingelser for rett person

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: Øyvind Langemyr, tlf 916 88 556
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Anleggsleder, Vei
Søknadsfrist 31. mai 2018

FORMANN / DRIFTSLEDER

VI SØKER
FORMANN / DRIFTSLEDER

Sted: Reiseprosjekter

Jobbeskrivelse
Jobbtype: Heltid
Varighet: Fast stilling

Rapportering:
• Driftsleder rapporterer til anleggsleder.

Arbeidsområder:
• Stillingene er tilknyttet reiseavdelingen og har følgende arbeidsområder

Utbygging boligfelt
• Næringstomter
• Vegbygging
• Andre utbygningsoppdrag

Driftsleders rolle:
• Sikre effektiv drift på tildelte anlegg.
• Planlegge driftsopplegg i samråd med anleggsleder for å tilstrebe en best mulig drift mht HMS/ framdrift/økonomi og kvalitet,
• Gjennomføre månedlige vernerunder.
• Bidra til et godt arbeidsmiljø
• Delta på driftsmøter på prosjekt
• Delta aktivt i arbeidet der det er nødvendig.
• Rapportere avvik til anleggsleder.

Ansvar:
• Arbeidsledelse av arbeidslag.
• Utarbeide og følge opp kortidsplaner.
• Oppfølging av kvalitetsplaner.
• Delta i byggemøter.
• Utarbeide avviksrapporter.
• Attestere på lønn- og maskinbilag.
• Iverksette tiltak.

Myndighet:
• Attestering av timelister.
• Inntak av maskiner og ressurser i samråd med anleggsleder.
• Bestilling av materiell iht prosjektavtaler.
• Koordinering av maskiner/utstyr til egne anlegg.

Ønskede kvalifikasjoner
• Fagbrev.
• ADK-sertifikat.
• Ledelseserfaring.
• Samarbeidsvilje.
• Kontraktsforståelse.
• Krav til formell utdanning kan fravikes

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: Øyvind Langemyr, tlf 916 88 556
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Formann/Driftsleder
Søknadsfrist 31. mai 2018

STIKNINGSINGENIØR

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi:
STIKNINGSINGENIØR

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i et trivelig miljø. Kurs, oppdatering etter behov.
Konkurransedyktige betingelser.

Vi søker deg som har: 2 eller 3 årig tekniske skole. Erfaring er ønskelig, men vi oppfordrer også nyutdannede å søke. Det forutsettes gode datakunnskaper - Officepakken og Gemini entreprenør.
Det er en fordel om søker har kjennskap til maskinstyring.

ARBEIDSOPPGAVER:
• Utarbeidelse av stikningsplaner
• Oppmåling og utarbeidelse av tegninger
• Dokumentasjon / sluttoppgjør

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: Øyvind Langemyr, tlf 916 88 556
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Stikningsingeniør
Søknadsfrist 31. mai 2018

TUNNELSJEF

B&G Tunnel AS er et nyetablert selskap med ambisjon om å bli en viktig aktør i det norske tunnelmarkedet. Selskapet er et datterselskap av Bertelsen & Garpestad AS.

I forbindelse med kommende oppdrag søker vi:
TUNNELSJEF

Vi søker en driftig og engasjert person med erfaring fra tunneldrift til å organisere og drifte vår tunnelproduksjon. Søker må ha relevant fagbrev og/eller teknisk utdanning, og det er sterkt ønskelig med sertifikat som bergsprengningsleder.

Vi kan tilby spennende utfordringer i et faglig og ekspansivt miljø. Stillingen er 100% fast med gode lønns- og arbeidsbetingelser.
Selskapet har hovedbase i Egersund, men stillingen vil i all hovedsak være tilknyttet reisejobber så det forutsettes ikke lokal tilhørighet.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:
Ove Rune Varhaug, tlf. 952 48 512
Søknad og CV sendes innen 15.5 til orv@bgtunnel.no
Merkes TUNNELSJEF
B&G TUNNEL, Hovlandsveien 70, 4374 Egersund

TUNNELDRIVER

B&G Tunnel AS er et nyetablert selskap med ambisjon om å bli en viktig aktør i det norske tunnelmarkedet. Selskapet er et datterselskap av Bertelsen & Garpestad AS.

I forbindelse med kommende oppdrag søker vi:
TUNNELDRIVER

Vi søker en positiv person med erfaring fra tunneldrift. Søker må ha relevant fagbrev, og det er sterkt ønskelig med sertifikat som bergsprenger og førerkort klasse C. Mobilitet med hensyn til arbeidssted må påregnes.

Vi kan tilby spennende utfordringer i et faglig og ekspansivt miljø. Stillingen er 100% fast med gode lønns- og arbeidsbetingelser.
Selskapet har hovedbase i Egersund, men stillingen vil i all hovedsak være tilknyttet reisejobber så det forutsettes ikke lokal tilhørighet.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:
Ove Rune Varhaug, tlf. 952 48 512
Søknad og CV sendes innen 15.5 til orv@bgtunnel.no
Merkes TUNNELDRIVER
B&G TUNNEL, Hovlandsveien 70, 4374 Egersund