Ny stor kontrakt til Bertelsen & Garpestad. BG har signert kontrakten om bygging av 1300 meter vei på Sotra utenfor Bergen.

posted in: Uncategorized | 0

Prosjektet er lokalisert på Sotra utenfor Bergen
Bertelsen og Garpestad har nå fått tildelingsbrevet på denne kontrakten. Kontraktsum er ca 92 mill kr
Arbeidene skal starte opp på nyåret og det er en sluttfrist 30.06.2017.

Kontrakten består av følgende hovedarbeider:

Bygging av vei ca 1300 m med tilhørende G/S vei
Sprenging og fylling av ca 110 000 m3 fjell
VA grøfter 1200 m
Gangbro av betong ca 75 m
Rundkjøring inn mot eksisterende vei, samt påkjøringsfelt