Bertelsen & Garpestad signerer kontrakt: Joberget
| |

Onsdag 12. august møttes partene og signerte kontrakten som er den største i BGs historie Prosjektet er et arbeidsfelleskap mellom … Les mer…

Ny kontrakt til B&G, E18 Tangen
| |

  Prosjekt: E18 Tangen – Aust-Agder grense, midtrekkverk Byggherre: Statens vegvesen Region Sør Kontraktsum: 135 mill. Ferdigstillesesdato: 16.09.2016 Prosjektleder B&G: … Les mer…

Ny kontrakt til B&G, Kvammapakken
| |

Bertelsen & Garpestad har inngått kontrakt med Statens Vegvesen om utbygging av siste del av Ligarsparsellen, FV 49 – en … Les mer…

VA Utbygging Hyttefelt i Hunnedalen
| |

VA Utbygging Hunnedalen BG bygger ut vann og avløp med renseanlegg for hytteeiere i Hunnedalen. Her vil det under veis … Les mer…

Ny kontrakt til B&G: Bømlopakken – Hestaneset – Tjong
| |

10. november signerte B&G avtale om veiprosjektet; Bømlopakken – Hestaneset – Tjong 10. november signerte B&G avtale om veiprosjektet; Bømlopakken … Les mer…

Ny kontrakt til B&G: tunnel og fjellsikring i Setesdalen
| |

Setesdalen B&G har inngått en 5års kontrakt om tunnell og fjellsikring i Setesdalen Fakta:  Oppstart: Januar 2015 Ferdigstillelse: 2020 Kontraktsum: … Les mer…

Ny kontrakt til B&G: Kleppevarden Vest
| |

B&G har blitt tildelt kontrakt om VVA anlegg til bolgfelt Kleppevarden Vest. Prosjekt: VVA anlegg til boligfelt Kleppevarden Vest Byggherre: … Les mer…

E39 Engevik Sør
| |

Ny kontrakt til BG – utbedring av E39 Engevik sør med oppstart september 2014. Fakta:  Utbygger: Statens vegvesen Oppstart: sept.14 … Les mer…

Ny kontrakt i Granvin Kommune
| |

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt kontrakt på Haukanesberget i Granvin kommune. Dette er underentreprise for Veidekke Entreprenør AS. Arbeidene … Les mer…

Grunnarbeider Sandfjordbrua
| |

B&G har inngått kontrakt med Kruse Smith AS om utførelse av grunnarbeider i forbindelse med bygging av Sandsfjordbrua. Fakta: Utbygger: … Les mer…

Rammeavtale Lemminkäinen
| |

Bertelsen & Garpestad AS har inngått rammeavtale med Lemminkäinen. Avtalen gjelder for driftskontrakten i Dalane og går over 4 år. … Les mer…

Kongshaugen boligfelt
| |

Bertelsen & Garpestad AS har kjøpt boligfeltet Kongshaugen, Myklebust. Boligfeltet består av 18 tomter. 11 tomter er allerede solgt. Axept … Les mer…

Hellviksplitt og Edelsplitt
| |

B&G utfører boring og sprenging for Hellviksplitt og Edelsplitt, i tillegg lastes og transporteres stein til knuser. Fakta: Oppdragsgiver: Hellviksplitt … Les mer…