B&G signerer E6 Mosjøen
| |

I dag har vi signert den største kontrakten B&G noen sinne har signert alene! E6 prosjektet i Mosjøen i Region … Les mer…

Fv714 Stokkhaugen – Sundan
| |

Fv714 Stokkhaugen – Sundan   Bertelsen og Garpestad har nå mottatt tildelingsbrevene på kontraktene i SørTrøndelag på Fv 714 Laksevegen … Les mer…

Fv 890 Førresvikvegen
| |

Fv890 Førresvikvegen   Oppstart: September 2017 Ferdigstillelse: Mai 2018 Kontraktssum: kr 13,4 mill Byggherre: Statens Vegvesen Anleggsleder: Kenneth Rott   … Les mer…

Lakselv – Banak flyplass
| |

B&G bygger Hellikopterbase på Banak Prosjektet er opparbeidelse av Helikopterbase på Banak flyplass. BG er underentreprenør til AFpå grunnarbeidene. I … Les mer…

FV541 Tjong – Løvegapet
| |

FV541 Tjong – Løvegapet   Oppstart: Februar 2017 Ferdigstillelse: November 2017 Kontraktssum: kr 41 mill Byggherre: Statens Vegvesen Prosjektleder: Kenneth … Les mer…

Svåheia Vindpark
| |

Svåheia Vindpark Bertelsen og Garpestad er en totalentreprenør på Svåheia Vindpark og har ansvaret for prosjektering og utførelse av alt … Les mer…

E134 Damåsen – Saggrenda, Parsell Tollerudmoen – Saggrenda
| |

E134 Damåsen – Saggrenda, Parsell Tollerudmoen – Saggrenda   Oppstart: Januar 2017 Ferdigstillelse: Juni 2019 Kontraktssum: kr 643 mill Byggherre: … Les mer…

Roligheten Skole, Tromøya
| |

Roligheten Skole, Tromøya Oppstart: juni 2016 Ferdigstillelse: Sept 2017 Kontraktssum: kr 40 mill Byggherre: Arendal Eiendom AS Driftsleder: Livar Fuglestad/Jan … Les mer…

Planovergang Sleveland
| |

Planovergang Sleveland, Egersund     Oppstart: Mai 2016 Ferdigstillelse: Mai 2017 Kontraktssum: kr 25 mill Byggherre: Bane Nor SF Anleggsleder: … Les mer…

Arbeidet er i gang: Fv.209 Storskaret-Arefjord, Sotra
| |

www.vestnytt.no melder: Arbeidet i gang på Storskaret-Arefjordspollen: Denne vegen skal spara Sotra Kystby for tungtrafikk. Jobben er i gang med … Les mer…

Bertelsen & Garpestad signerer kontrakt: Joberget
| |

Onsdag 12. august møttes partene og signerte kontrakten som er den største i BGs historie Prosjektet er et arbeidsfelleskap mellom … Les mer…

Ny kontrakt til B&G, E18 Tangen
| |

Prosjekt: E18 Tangen – Aust-Agder grense, midtrekkverk Byggherre: Statens vegvesen Region Sør Kontraktsum: 135 mill. Ferdigstillesesdato: 16.09.2016 Prosjektleder B&G: Bjørn … Les mer…

Ny kontrakt til B&G, Kvammapakken
| |

Bertelsen & Garpestad har inngått kontrakt med Statens Vegvesen om utbygging av siste del av Ligarsparsellen, FV 49 – en … Les mer…

VA Utbygging Hyttefelt i Hunnedalen
| |

VA Utbygging Hunnedalen BG bygger ut vann og avløp med renseanlegg for hytteeiere i Hunnedalen. Her vil det under veis … Les mer…

Ny kontrakt til B&G: Bømlopakken – Hestaneset – Tjong
| |

10. november signerte B&G avtale om veiprosjektet; Bømlopakken – Hestaneset – Tjong 10. november signerte B&G avtale om veiprosjektet; Bømlopakken … Les mer…

Ny kontrakt til B&G: tunnel og fjellsikring i Setesdalen
| |

Setesdalen B&G har inngått en 5års kontrakt om tunnell og fjellsikring i Setesdalen Fakta:  Oppstart: Januar 2015 Ferdigstillelse: 2020 Kontraktsum: … Les mer…

Ny kontrakt til B&G: Kleppevarden Vest
| |

B&G har blitt tildelt kontrakt om VVA anlegg til bolgfelt Kleppevarden Vest. Prosjekt: VVA anlegg til boligfelt Kleppevarden Vest Byggherre: … Les mer…

E39 Engevik Sør
| |

Ny kontrakt til BG – utbedring av E39 Engevik sør med oppstart september 2014. Fakta:  Utbygger: Statens vegvesen Oppstart: sept.14 … Les mer…

Ny kontrakt i Granvin Kommune
| |

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt kontrakt på Haukanesberget i Granvin kommune. Dette er underentreprise for Veidekke Entreprenør AS. Arbeidene … Les mer…

Grunnarbeider Sandfjordbrua
| |

B&G har inngått kontrakt med Kruse Smith AS om utførelse av grunnarbeider i forbindelse med bygging av Sandsfjordbrua. Fakta: Utbygger: … Les mer…

Rammeavtale Lemminkäinen
| |

Bertelsen & Garpestad AS har inngått rammeavtale med Lemminkäinen. Avtalen gjelder for driftskontrakten i Dalane og går over 4 år. … Les mer…

Kongshaugen boligfelt
| |

Bertelsen & Garpestad AS har kjøpt boligfeltet Kongshaugen, Myklebust. Boligfeltet består av 18 tomter. 11 tomter er allerede solgt. Axept … Les mer…

Hellviksplitt og Edelsplitt
| |

B&G utfører boring og sprenging for Hellviksplitt og Edelsplitt, i tillegg lastes og transporteres stein til knuser. Fakta: Oppdragsgiver: Hellviksplitt … Les mer…