Husøy Industriområde 2008 – 2009

B&G hadde en stor masseflyttingsjobb på Karmøy i 2008 til 2009. Tilsammen sprengte og transporterte vi 400 000 kubikk med fjell.
På Husøy ble det etablert over 60 mål med næringsareal.

Share