Fv.45 Retland – Øvstabø 2010 – 2011

B&G bygget og uvidet Fv.45 Retland til Øvstabø. Vi bygget ca. 3150 m ny vei på Fv. 45, fra bomstasjonen på Øvstabø og ned til Retland.

Bertelsen & Garpestad AS bygget Fv.45 fra Retland til Øvstabø i Gjesdal kommune.

Fakta:
Utbygger: Statens Vegvesen
Byggeår: 2010-2011
Kontakt sum: 21 mill.
Anleggsleder : Haakon Henriksen
Lengde: 3,1km.

Prosjektet omfattet bygging av ca. 3150 m ny fv. 45, fra bomstasjonen på Øvstabø og ned til Retland.
Prosjektet var et "fjellanlegg", med tradisjonell sprengning og masseflytting i størrelsesorden ca. 60000 m3 fast fjell.
Det ble anlagt stikkrenner, utført bekkeomlegging, muring av natursteinsmurer, samt flytting av stolper og jordbruksgjerder.

Statens Vegvesen sine sider om prosjektet: www.vegvesen.no

Lokal dominans : www.vareveger.no

Rettland-Øvstabø klar om 13 måneder: www.aftenbladet.no Aftenbladet 23.09.2010

Bilde fra befaringen
Bilde fra befaringen
Share