AF-Gruppen og B&G bygger Bannak Helikopterbase for 330 Skvadronen

posted in: Uncategorized | 0

B&G bygger Bannak Helikopterbase fro 330 Skavadronen sammen med AF Gruppen.

B&G starter i disse dager opp et nytt prosjekt i Nord-Norge, denne gang i Lakselv. Bannak Helikopterbase. Det skal bygges ny hangar med taxebane for 330 Skvadronen. (Redningstjenesten)

Hangar skal stå klar når nye helikopter leveres i 2019.
B&G utfører jobben sammen med AF Gruppen, som er hovedentreprenør. B&G skal utføre alle grunn- og utomhus arbeider.
Kontraktssum ca 35 mill.
AF skal bygge hangar, og levere nøkkelferdig bygg.
Grunnarbeid vil pågå frem til sommeren 2018, med en vinterstopp på ca 5 mnd.

Share