VI SØKER

ANLEGGSLEDER, VEI

Sted: Reiseprosjekter

Jobbeskrivelse
Jobbtype: Heltid
Varighet: Fast stilling

• Ledelse og organisering av tildelte kontrakter
• Delta på byggemøter med byggherren
• Delta på overlevering Marked -Drift
• Påse at anleggene utføres til de krav som kontrakten setter til HMS-kvalitet og pris
• Dokumentere utført arbeid og kvalitet i henhold til kvalitetskrav
• Lede HMS arbeid på tildelt prosjekt
• Oppfølging av egne og innleide entreprenører
• Økonomisk oppfølging av kontrakt inkl. kontroll av inngående faktura.
• Oppfølging og utarbeidelse av prognoser.
• Behandle avvik/endringsmeldinger
• Planlegge ressursfordelingen på prosjektet
• Utarbeide fremdriftsplaner på alle tildelte prosjekt før oppstart
• Bidra til holdningsskapende arbeid og være god rollemodell

Ønskede kvalifikasjoner
• Samarbeidsvillig
• Strukturert
• Ledererfaring
• Teknisk fagskole

Bertelsen og Garpestad kan tilby gode betingelser for rett person

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: anne.nilsen@bg.no eller ring 480 92 054
Søknad med CV sendes til post@bg.no Søknaden merkes Anleggsleder, Vei
Søknadsfrist SNAREST