Åpning av E18 Tangen – 2,5 mnd før fristen

posted in: Uncategorized | 0

Ny milepæl hos B&G

Ferdigstillelse og overlevering av prosjekt E18 Tangen – Aust Agder grense
Representanter fra prosjektavdeling Statens vegvesen , Regionvegsjef og ordfører i Telemark har gjennomført snorklipping og offisiell veg åpning.
Veganlegget er ett trafikksikkerhetstiltak på 7,2 km hvorav 3,1 km er breddeutvidet til 3 felts veg. Prosjektet har også inkludert 13 betongkonstruksjoner, forsterking av eksisterende vegkropp, asfaltering, midtrekkverk, oppgradering lysanlegg, viltgjerder, støyskjerming samt nytt overvannsanlegg. I forbindelse trafikkavvikling har det i tillegg blitt bygd omkjøringsveier samt oppgradering av lokalveier.
Takk til underentreprenører, samarbeidspartnere, leverandører og oppdragsgiver for samarbeidet. Og ikke minst, B&G leverer anlegget 2,5 mnd før opprinnelig sluttfrist. Stor takk til  B&G ansatte for strålende innsats og gjennomføring.
B&G ønsker alle i samme anledning god sommer og en velfortjent ferie!

 

20160630_130526

20160630_130143

20160630_143345

Share