Årets prosjekt 2016

posted in: Uncategorized | 0

Statens vegvesen mottok prisen for Årets prosjekt med E18 midtdeler Tangen – Aust-Agder grense og retter en stor takk til B&G.

Prosjektene som kjemper om tittelen skal ha gode HMS-tall, gjennomføring i henhold til kvalitet og kostnad, og ikke minst skal prosjektet ha et godt samarbeid både internt og med omgivelsene.

 

Årets prosjekt ble E18 midtdeler Tangen – Aust-Agder grense. Tidligere vegavdelingsdirektør i Telemark Kjell Solheim, prosjektdirektør Ingunn Foss og prosjektleder Harald Tobiassen tok imot prisen. (Foto: Liv Bulling)

 

De som kjempet om prisen var:

  • Vest-Agder: 42 Bjørkåstunnelen – rassikringsprosjekt i Sirdal kommune.
  • Vestfold: Bypakke Tønsberg
  • Buskerud: 287 Strandgata – Kjøreplass bru i Modum kommune.
  • Prosjektavdelingen:  E18 Midtdelerprosjekt Tangen – Aust-Agder grense
  • Veg- og transportavdelingen: KVU Rv. 7/52 og E134.

 

Statens vegvesen retter en stor takk til B&G, kjempebra og veldig godt jobba på alle nivå.

For prosjektet
Prosjektleder Harald Tobiassen og byggeleder Torgeir Haugland

Share