Åsetua boligfelt

posted in: Eiendom | 0

Et samarbeidsprosjekt mellom B&G og Seglem & Åse. Boligfelt under regulering for 50 boenheter.

Dette er ett samarbeidsprosjekt sammen med Seglem og Åse. Regulert område omfatter ca 50 boenheter. Prosjektet er under regulering.
Arkeologer har vært på besøk og foretatt utgravninger men ikke funnet noe.
Reguleringsplanen håper vi er godkjent til sommeren 2015, og at salg av tomter kan starte rett etter dette og med påfølgende oppstart av gravarbeidene.

Share