Marte Olsbu Røiseland profilerer B&G
|

Vi gleder oss over at Marte Olsbu Røiseland profilerer B&G, hun melder om at hun er i rute med sommertreninga … Les mer…

Bertelsen & Garpestad har truffet blink med ny sponsoravtale.
|

Bertelsen & Garpestad har inngått en 5-årig sponsoravtale med Marte Olsbu Røiseland. Fellesnevneren for samarbeidet bygger på at begge parter … Les mer…

E134 Trollerudmoen – Saggrenda
|

Entreprenørselskapet B&G setter stadig nye spor etter seg, ett flott og krevende veganlegg kan inngå i historiebøkene. B&G har overlevert … Les mer…

Bertelsen & Garpestad – 60 ÅR
|

Lørdag 29.juni feiret vi vårt 60 års jubileum i byteltet i Egersund. Vi startet feiringen med salutt fra Kontrari kl … Les mer…

FV 44 Grødaland-Brattland
|

Prosjektet omfatter bygging av 3 km med ny gang og sykkelsti fra Grødaland til Brattland. Kryssing av Rongjabekken med bro … Les mer…

Kontraktsignering : Fv 541 Sakseid – Hestaneset
|

13. juni signerte daglig leder Øyvind Langemyr kontrakten for B&G med Statens Vegvesen om en totalentreprise som omfatter prosjektering, utførelse … Les mer…

Bestått fagprøve: Stian Tønnesen
|

    B&G gratulerer Stian Tønnesen som bestod fagprøven i fjell og Bergverk. Det var 3 juni 19 at vår … Les mer…

ÅRETS OPPLÆRINGSBEDRIFT SØR-ROGALAND 2018
|

Bertelsen & Garpestad er stolte og ydmyke over å ha blitt kåret til ÅRETS OPPLÆRINGSBEDRIFT SØR-ROGALAND 2018. Utmerkelsen er i … Les mer…

Fv.101 Helland – Koland
|

Arbeidet består av kantforsterkning, stedvis masse utskifting, utskifting av stikkrenner og etablering av grøfter. Arbeidet blir utført for å klargjøre … Les mer…

Fv. 504 Buevegen Primstad II bru
|

Prosjektet omfatter riving av eksisterende bru, bygging av ny bru, utvidelse av fv504 med gang- og sykkelveg på en strekning på … Les mer…

FV 780 Padlane – Klovning
|

Prosjektet gjelder ny gang- og sykkelveg (gs-veg) langs fv.780 mellom Padlane og Klovning i Tysvær kommune, tiltak på kjørevegen ifbm. … Les mer…

FV 410 Grendstøl – Glastad
|

Prosjektet består av totalt ca. 2,3 km veg, fra Grendstøl i nordvest til ny Tvedestrand vgs i sørøst, i Tvedestrand … Les mer…

1 2 3 4 12