B&G lager skoletomt i Arendal

posted in: Uncategorized | 0

B&G har inngått kontrakt med Arendal Eiendom KF om bygging av samferdselsanlegg og råtomt til den nye 1-10 skolen ved Tromøyhallen verdt 39,9 millioner kroner. Vi gleder oss til å sette første spadetak ca medio september.

 

SKOLEKONTRAKT: Daglig leder Øyvind Langemyr i Bertelsen & Garpestad AS og Terje Aasbø i Arendal Eiendom KF ved kontraktsinngåelsen. Foto: Arendal Eiendom KF/Marianne Ljøstad

 

Arendals Tidende skriver:

Entreprenørselskapet Bertelsen & Garpestad AS har fått oppdraget med å lage samferdselsanlegg og råtomt til den nye skolen på Roligheden på Tromøy.

I konkurranse med fire andre entreprenørselskaper var det Egersund-firmaet, som ifølge Arendal Eiendom KF, leverte det beste tilbudet og har fått kontrakten på samferdselsanlegg og råtomt til den nye 1-10 skolen ved Tromøyhallen verdt 39,9 millioner kroner. Avtalen mellom det kommunale eiendomsforetaket og entreprenøren ble inngått i juli etter en anbudskonkurranse. Ifølge Arendal Eiendom KF var et grovt anslag på kostnaden til ny vei og grovplanering på 47,2 millioner kroner, mens hele skoleprosjektet grovt er beregnet til å koste 296 millioner kroner. Det er 36 millioner kroner mer enn det bystyret har bevilget til bygging av den nye skolen.

 

Dette skal gjøres
Ifølge eiendomsforetaket skal det bygges en adkomstvei med to kjørefelt på 850 meter til den nye skolen fra Færvik bo- og omsorgssenter med en stigning på fem prosent. Det skal anlegges gang- og sykkelvei i forbindelse med veien, samt bussløsning og bringe- og henteområde langs den nye veien. Bak Tromøyhallen skal det bygges 60 parkeringsplasser, der ti av dem er tilpasset for elbil. Veibelysning og fjellsikring skal på plass, vann, avløp og elforsyning og overvannssystem skal anlegges. Fjellhøyden sør for idrettshallen skal sprenges ned til 53,5 meter over havet og dermed gis det plass til et skoleanlegg på en universelt utformet tomt på 20.000 kvadratmeter.

 

–Starter i september
Ifølge eiendomsforetaket er oppstarten av anleggsarbeidene i løpet av høsten 2016 og planen er at denne delen av skoleutbyggingen skal være ferdig innen juni neste år. Sannsynligvis kommer gravemaskinene til å rulle inn i området i neste måned. Fortsatt gjenstår noen formaliteter for entreprenørselskapet, som også er ansvarlig søker i totalentreprisen for grunnarbeidene.
– Det betyr igjen en de formaliteter/søknader som skal behandles og på plass før vi kan sette spaden i jorda. Eksakt oppstartdato er derfor noe usikkert per dags dato, men antas medio september, opplyser prosjektleder Bjørn Ivar Nedrejord i Bertelsen & Garpestad til Arendals Tidende.

Share