Bodø Kommune

Kontrakten omfatter vei med sideområder, parkering, VA og føringsveier for elektro.
Total lengde for utbedret og ny vei med fortau er omtrent 1250 meter. Veianlegget omfatter overvannshåndtering og belysning langs hele veistrekningen.

Total traselengder for VA er omtrent 400 meter eksklusive stikkrenner, stikkledninger og drenering for støttemurer.

Det skal bygges flere støttemurer i anlegget. Den høyeste, K03, er over 50 meter lang og som høgest ca. 7 meter høy. Også K02 er av vesentlig størrelse, mer enn hundre meter lang og opp til 5 meter høy.

De høyeste fjellskjæringene er opp mot 15 meter høye. Totalt er det fjellskjæring langs ca 450 meter

 

Oppstart: Mars 2020
Ferdigstillelse: August 2021
Kontraktssum: 61,2 mill
Byggherre: Bodø Kommune
Prosjektleder: Bjørn Ivar Nedrejord
Anleggsleder: Andreas Hunsbedt

 

Bodø

Share