Bømlopakken – Hestaneset – Tjong

10. november signerte B&G avtale om veiprosjektet; Bømlopakken – Hestaneset – Tjong

10. november signerte B&G avtale om veiprosjektet; Bømlopakken - Hestaneset - Tjong
Tildelingen av dette prosjektet ble i overkant spennende. Det var flere tilbydere. Og B&G hadde i utgangspunktet et tilbud som var ca 4 millioner over lavtilbyder. Men dette tilbudet ble avvist av byggherren da dette manglet dokumentasjon på kvalifikasjonene til en underentreprenør som skulle støpe en bro og en støttemur. Saken ble ikke klaget og dermed gikk kontrakten til B&G - noe vi er veldig glad for.

Prosjekt: Fv.541 Hestaneset - Tjong
Byggherre: Statens vegvesen Region Vest
Kontraktsum: 87 mill.
Oppstart: Januar 2015
Ferdigstilling: sommeren 2016
Prosjektleder B&G: Bjørn Ivar Nedrejord

Prosjektet består hovedsakelig av bygging av ca 5,2 km vei – herav 3 km i jomfruelig terreng mens resten følger eksisterende veg. Det skal også bygges ei 48m lang betongbru og en stk dam. Mengder er: fjellsprengning ca 166.000 m3, flytting av jordmasser ca 35.000 m3, kabelgrøfter ca 6000 m, levering av asfalt ca 10.000 t.

Delåpning Fv.541 Hestaneset-Tjong på Bømlo 17. mars 2016
Første og største milepæl er nådd i prosjekt Fv.541 Hestaneset-Tjong på Bømlo. Trafikken er i dag påsatt gjennom hele anlegget - tot veglengde 5,5 km
B&G takker alle ansatte, samarbeidspartnere og leverandører for fantastisk innsats.

Share