CJV-E18 Grimstad – Kristiansand 2007 – 2009

Mellom Grimstad og Kristiansand ble det bygget en ny firefelts motoveg. B&G var med på arbeidet.
CJV-E18 Grimstad-Kristiansand

I midten av september 2007 ankom de første riggene til B&G anlegget på sørlandet. Det var da stor aktivitet i
regionen da det ble bygget over fire mil med ny motoveg mellom Grimstad og Kristiansand.
Prosjektet var et OPS-prosjekt, det vil si et offentlig og privat sammarbeidsprosjekt. Hovedentreprenør for utbyggingen var Bilfinger/Berger og Phil.
Vi boret og sprengte nærmere en million kubikkmeter med fjell.

Vi drev også en stor masse forflytningsjobb i Lillesand. 200 000 kubikk meter fjell ble sprengt og flyttet i linjen.

Mellom Tjoretjerra - Verven i Grimstad hadde vi hele oppbyggingen av veien på 4,5km med 4 felt motorvei.

Informasjon om OPS prosjektet: www.bygg.no

Bilder fra byggefasen:

Share