VI SØKER
DRIFTSLEDER

Sted: Reiseprosjekter

Jobbeskrivelse
Jobbtype: Heltid
Varighet: Fast stilling

Rapportering:
• Driftsleder rapporterer til anleggsleder.

Arbeidsområder:
Stillingene er tilknyttet reiseavdelingen og har følgende arbeidsområder

Utbygging boligfelt
• Næringstomter
• Vegbygging
• Andre utbygningsoppdrag

Driftsleders rolle:
• Sikre effektiv drift på tildelte anlegg.
• Planlegge driftsopplegg i samråd med anleggsleder for å tilstrebe en best mulig drift mht HMS/ framdrift/økonomi og kvalitet,
• Gjennomføre månedlige vernerunder.
• Bidra til et godt arbeidsmiljø
• Delta på driftsmøter på prosjekt
• Delta aktivt i arbeidet der det er nødvendig.
• Rapportere avvik til anleggsleder.

Ansvar:
• Arbeidsledelse av arbeidslag.
• Utarbeide og følge opp kortidsplaner.
• Oppfølging av kvalitetsplaner.
• Delta i byggemøter.
• Utarbeide avviksrapporter.
• Attestere på lønn- og maskinbilag.
• Iverksette tiltak.

Myndighet:
• Attestering av timelister.
• Inntak av maskiner og ressurser i samråd med anleggsleder.
• Bestilling av materiell iht prosjektavtaler.
• Koordinering av maskiner/utstyr til egne anlegg.

Ønskede kvalifikasjoner
• Fagbrev.
• ADK-sertifikat.
• Ledelseserfaring.
• Samarbeidsvilje.
• Kontraktsforståelse.
• Krav til formell utdanning kan fravikes

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: anne.nilsen@bg.no eller ring 480 92 054
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Driftsleder
Søknadsfrist SNAREST