Drivdal kraftverk 2007 – 2008

B&G bygget Drivdal kraftverk i Lund for Drivdal kraft.

B&G hadde kontrakt med Drivdal kraft om bygging av Drivdal kraftverk. De første maskinene vil bli fraktet til anlegget mandag 5. Mars 2007.
Det skal bygges ny kraftstasjon nede ved Lundevannet. Kraftverket skal utnytte fallet på omtrent hundre meter mellom Lundevannet og Drivdalvannet. Fra kraftstasjonen ble det gravd en 900 meter lang grøft opp til inntaket. Her ble det lagt vannrør som er 12 meter lange med en diameter på 1,1 meter.

Mandag 11 Juni 2007 startet rørleggingen i Drivdal. De første femti meterene går gjennom en høy fjellskjæring. Det var litt utfordrende å legge rørene her. Selve utlløpet ligger under normalvannstanden til Lundevannet. Det lyktes å støpe en fangdam mot vannet, slik at betongarbeidet kunne foregå relativt tørt.

Transport av rør inn til Drivdal
Bildet viser hvor inntaket til rørgaten kom.
Oppgradering av eksisterende veg til Nedre Drivdal
Rørleggingen går for fullt
Share