Drone til stikningsgjengen i B&G

posted in: Uncategorized | 0

Nytt og avansert utstyr til stikningsgjengen gjør det mulig å måle inn store områder på kort tid og med stor nøyaktighet.

Stikkningsgjengen har fått nytt avansert måleutstyr i form av en drone. Ved bruk av drone så kan vi måle inn store område på kort tid og med stor nøyaktighet. Vårt første prosjekt var innmåling av Hestnes boligfelt. Dette på oppdrag fra Egersund kommune. Våre operatører er godkjent fra luftfartstilsynet, og er de eneste godkjente på vestlandet. Nøyaktigheten på målingene er +/- 3-5 cm.

Innmåling med drone er ett meget fremtidsrettet tiltak, både mht nøyaktighet og dokumentasjon på utførte arbeider. Med denne kan man følge utvikling uke for uke, enten det er store steinbrudd, veiarbeider, innmålinger av terreng osv

Bruken av drone vil redusere mye av arbeidet med innmåling av eksisterende terreng og innmålinger for sluttdokumentasjon.
I tillegg får man også veldig god dokumentasjon ved at man får et flyfoto av hele arbeidsområdet i tillegg til en 3D modell med centimeters nøyaktighet.

For eksempel på Bjånesbakken ble det utført 2 flyvninger, som resulterte i en 3D modell med 144 millioner punkter med en nøyaktighet på 7mm.

Er litt væravhengig men dersom det er godt vær så bruker man en dag med forarbeid og selve flygningen på et prosjekt. For så mellom noen timer til en dag med etterarbeid på 3D modellen, alt etter hvor stort prosjektet er.
Etterarbeidet kan også fjerne objekter som trær og diverse vegetasjon.

Noen eksempler:
Hestnes feltet, nøyaktighet 0,8 cm, 560000m2
Bjånesbakken, nøyaktighet 0,7 cm, 200000m2 ca 2km vei.
Kleppevarden, nøyaktighet 3,9 cm, 160000m2
Bømlo/klubbo, nøyaktighet 3,4 cm, 68000 m2 ca 2km vei.
Hamran feltet, nøyaktighet 2,0 cm, 29000 m2
E8 Halsebakkan var av såpass størrelse at vi delte det i 2 prosjekter for å forenkle databruken når modellen skulle lastes inn. Nøyaktighet 1,0cm, 7km vei.
E6/E8 kryss Skibotn, nøyaktighet 2,0 cm, 260000 m2.

Droneflyving, måling og modeller kan være veldig relevant for planlegging og prosjektering av veijobber og boligfelt. Kan også brukes på befaring av fjellsider for planlegging av fjellsikringsarbeid, der man gir fra seg et detaljert bilde av fjellsiden som man kan se på i ettertid. Dette kan være aktuelt for både byggherre og entreprenør, i den form at byggherre får en 3. parts kontroll på målinger og entreprenør vil spare inn mye tid på innmålinger samtidig som man får en god dokumentasjon til etterkant.

Share