E-39 Leirvika-Renndalen

Entreprisen omfatter i hovedsak bygging av ca. 4,9 km ny E39, med nytt vegkryss mot fylkesveg 6182 i Leirvika, og tilhørende avkjørsler, sideveger og landbruksveger. I kontrakten inngår også tre betongkonstruksjoner: Bru over fv. 6182 (Valsøyfjordvegen) ved profil nr. 8450, bru over Stokkelva ved profil nr. 9150 og landbruksundergang ved profil nr. 9450. Det skal også etableres en strekning med gatelys i Leirvika. Videre inngår etablering eller ombygging av et antall avkjørsler mot private eiendommer, samt bygging av lunneplasser iht. planer. Rekkverk på betongkonstruksjoner og veger inngår i kontrakten.

Oppstart: Oktober 2020
Ferdigstillelse: oktober 2022
Kontraktssum: 193 mill
Byggherre: Statens Vegvesen
Prosjektleder: Oddvar Hamre
Anleggsleder: Øystein Fosse

E-39 Leirvika-Renndalen

Share