E18 Tangen

Prosjekt: E18 Tangen – Aust-Agder grense, midtrekkverk
Byggherre: Statens vegvesen Region Sør
Kontraktsum: 135 mill.
Ferdigstillesesdato: 16.09.2016
Prosjektleder B&G: Bjørn Ivar Nedrejord
Anleggsleder: Kenneth Eie Pettersen

Beskrivelse av prosjektet:
Prosjektet omfatter bygging av midtrekkverk på strekningen E18 Tangen – Aust-Agder grense i Kragerø kommune. Strekningen er om lag 7 km lang. På ca. 3,1km av strekningen skal vegen utvides til 3 felt. To av forbikjøringsfeltene er for vestgående trafikk og et for østgående trafikk. Generelt har eksisterende veg i dag vegbredde 10m. Vegen skal breddeutvides til 12,5m der det blir to felt og 14,5m der det blir tre felt. Det skal rives 4 kulverter som skal erstattes med 3 nye bruer og en kulvert. Det skal også forlenges fire kulverter for driftsveger og fire bekkekulverter. Arbeidene omfatter også midtrekkverk av betong på hele strekningen, oppgradering av eksisterende vegbelysning, bygging av viltgjerde samt en del nytt overvannsanlegg. I forbindelse med trafikkavvikling skal det bygges interimsveger og oppgradere eksisterende lokalveg.

Arbeidenes art og omfang :

Prosjektet omfatter bygging av midtrekkverk på strekningen E18 Tangen – Aust-Agder grense i Kragerø kommune. Strekningen er om lag 7 km lang. På ca. 3,1km av strekningen skal vegen utvides til 3 felt. To av forbikjøringsfeltene er for vestgående trafikk og et for østgående trafikk. Generelt har eksisterende veg i dag vegbredde 10m. Vegen skal breddeutvides til 12,5m der det blir to felt og 14,5m der det blir tre felt. Det skal rives 4 kulverter som skal erstattes med 3 nye bruer og en kulvert. Det skal også forlenges fire kulverter for driftsveger og fire bekkekulverter.

Arbeidene omfatter også midtrekkverk av betong på hele strekningen, oppgradering av eksisterende vegbelysning, bygging av viltgjerde samt en del nytt overvannsanlegg. I forbindelse med trafikkavvikling skal det bygges interimsveger og oppgradere eksisterende lokalveg. Arbeidene er modellbasert (iht. håndbok V770, tidl. 138).

Kontraktstype: enhetspriskontrakt

Kontraktsum: 135 mill

Ferdigstillelse: Sept. 2016

Organisasjon:
Prsj.leder. Bjørn Ivar
Anl.leder: Kenneth
Prosjekting.: Paul Ivar
Stikningsing.: Ørjan
Driftsleder: Jan Ove

Share