E39 Rundkjøring Aksdal

Prosjektet omfatter etablering av ny rundkjøring der E39 og E134 møtes i Aksdal. I tillegg til ny rundkjøring skal det også bygges ny kollektivterminal og innfartsparkering.

Oppstart: Januar 2018
Ferdigstillelse: Mars 2019
Kontraktssum: kr 33 mill
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektleder: Kenneth Rott
Driftsleder: Arnt Helge Hegelstad

Hovedelementer i prosjektet:

Vegetasjonsrydding 27 200 m2
Sprengningsarbeider 44 000 m3
Kantstein 845 m
Vegareal 19 950 m2
Natursteinsmur 840 m2
Masseflytting
Grøfter for V/A og elektro
Elektroarbeider
Lysmaster 42 stk.

Share