E6 Kapskarmo – Brattåsen – Svenningelv

Prosjektet gjelder bygging av ny veg med konstruksjoner på E6 i Svenningdalen i Grane kommune. Ny vegparsell E6 Kapskarmo – Brattåsen – Svenningelv utgjør 12100 meter. I tillegg skal det bygges kommunale veger med lengde på ca. 1240 meter og nye driftsveger med total lengde på ca. 1800 meter.

Oppstart: August 2018
Ferdigstillelse: Juli 2020
Kontraktssum: kr 380 mill
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektleder: Bjørn Ivar Nedrejord
Anleggsleder: Marius Kroken

Prosjektbeskrivelse:

Total lengde ny E6. ca 12 km
900 000 m3 fjell skal sprenges.
Total masseflytting ca 1.500.000m3
4 stk betongkonstruksjoner
1 stk trebro
ca 110 000 m2 med asfalt
Den nye veitrassen er i hovedsak utenfor eksisterende terreng.
Prosjektet er lokalisert ca 40 km sør for Mosjøen.

Share