E8 Skibotn

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt kontrakten i Skibotn på kr 110 mill.

Fakta: 

Utbygger: Statens Vegvesen
Oppstart: August/September 2013
Ferdigstillelse: Juli 2015
Kontraktsum: 110 mill

Bertelsen & Garpestad AS har fått jobben med å bygge 6,8 km vei på E8 Riksgrensen - Skibotn, Troms. Utbedringen innebærer bl.a.sprenging av ca 220.000 m3 fjell. Kampen om den store kontrakten på E8 i Troms var ekstremt jevn. 0,2 promille skilte de to laveste anbudene. Dessuten var interessen stor - 7 entreprenører deltok.

Se her: www.tu.no

Ferdig på rekordtid

Ett helt år før tida nærmer nye E8 seg allerede ferdig.

Utbedringen av den 6,7 kilometer lange strekningen startet i september i fjor.
Ny bru og undergang ved Rovejohkfossen og en forbedring av veikrysset i Skibotn der E6 og E8 møtes, har også vært inkludert i planene.
- Krysset i Skibotn mellom E6 og E8 er ferdig og veien ved Halsebakkan blir ferdig senere utpå høsten – i god tid før skjema, sier delprosjektleder Jøran Heimdal fornøyd.
Prosjektleder i Statens vegvesen, Torbjørn Jørgensen, deler entusiasmen.
- Det skjer av og til at man avslutter slike prosjekter før tiden, og det er bare bra for alle parter, sier han.

Heldig med været

Underveis har det vært flere kontrakter med ulike entreprenører inne i bildet.
Hak entreprenør AS har jobbet med Rovvejokha bro og undergangen ved Slemelva.
Bertelsen & Garpestad AS har hatt ansvaret for bygging og utbedring av veien og krysset i Skibotn.
Det har gått radig unna siden første spadetak ble tatt.

- Bertelsen & Garpestad kommer fra Egersund og hadde et ønske om å bli ferdig fortest mulig. De har gjort en flott jobb sånn sett, sier Jørgensen.
Men også andre faktorer har vært med på å fremskynde arbeidet.
- Vi har vært heldig med både vinteren og sommeren med tanke på arbeidsforhold. I tillegg har vi kjørt med ledebil siden i fjor høst. Det har gjort at vi har fått mer fred til å jobbe - og på en tryggere måte, sier han.

Tryggere vei

Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 273 millioner kroner.
Selv om veien er ferdig lenge før tiden, sier Jørgensen at det ikke vil ha så stor innvirkning på prislappen.
- Kostnadene vil være de samme, men vi sparer noe på prisstigningen og litt på rigg selvfølgelig, sier han.
Jørgensen forteller videre at noe mindre arbeid fortsatt gjenstår.
- Vi vil legge et nytt slitedekke neste år - et siste asfaltdekke. Utover det er det noe småpuss igjen. Det fine er at trafikkanter nå har fått en bedre vei med tanke på trafikksikkerhet og framkommelighet, sier han.

Den 14.10.2013 skiver avisa Nordlys om framdriften i Halsebakkene:

www.nordlys.no

(bare så det ikke er tvil: Entreprenøren som omtales i artikkelen er Bertelsen & Garpestad AS)

Faksimile fra www.framtidinord.no 12.8 2014
Ankomst nord - 50 tonn dinglende i lufta
18 m høy skjæring fin kontur og nydelig stein!

04.11.2013:

Vi er nå kommet godt i gang med arbeidet i Skibotndalen og tenkte det var på tide med en liten oppdatering.

Av eget utstyr på anlegget så har vi:
· Volvo 480 kjørt av Jone Aarsland og Frode Nodland
· Volvo 380 kjørt av Stig Ove Bjerkreim og Jostein Biti
· Volvo 300 kjørt Kent Stian Bjerkreim og Christer Ericsson
· Mercedes tippsemi kjørt av Svein Helberg og Steinar Mydland
· Atlas Copco D9 kjørt av Nils Petter og Kåre Lande

Personell på anlegget utover dette fra BG er:
Prosjektleder Oddvar Hamre
Anleggsleder Bernt Hagevold
Formann Per Livar Ramsli/Ole Skogmo
Stikkningsingeniør Ørjan Langemyr har kontroll på mengdene

Innleid utstyr på anlegget:
· 3 stk gravemaskiner 20 tonn
· 4 stk semier som kjører stein til krysset
· 2 stk 4 aksla som kjører stein og jord internt
· 1 hjullaster som servicemaskin med skuffe, kost, pallegafler osv
· 2 borrerigger fra Vestfold Fjellboring
· 1 vals

Parsellen er 6,8km lang og vi har organisert det slik at det er 2 lag som har startet i hver sin ende av prosjektet og jobber mot hverandre
I nedre enden har vi en 20 tonns graver som hjelper 2 rigger med veier og avdekking, 480ien og semiene laster og kjører steinen ned til en til 20 tonns graver som tar imot massene 12km lenger nede i krysset E6/E8.
I øvre enden er det 380ien som laster stein/jord på de 4 aksla bilene og 300en tar imot. En 20 tonns graver er der oppe på avdekking og klargjøring for riggen.

Planen er at disse to lagene skal møtes på midten av parsellen og at vi skal være ferdig med all boring/sprengning og fylling som kan gjøres utenfor eksisterende veg når våren kommer.(hvis den kommer... 🙂 )
Når våren kommer skal vi starte arbeidet med graving/fylling/senking av eksisterende vei, og legge den nye veien i rett høyde. Her blir det utfordringer med trafikken siden den gamle veien noen steder skal heves inntil 6 m samtidig som veien skal være åpen.
De ansatte på dette prosjektet har en ufattelig stå på vilje og gjør en formidabel innsats. God stemning på brakka i pausene og en trivelig gjeng. Første snøen kom 14. oktober og uka etter var det kaldt når gradestokken var nede i -15 grader i midten av oktober. Kom nok litt brutalt på oss søringene.
I det siste har det vært stabilt oppholdsvær og temperaturen har ligget fra +2 til-5. Fint vær og drive med fjellarbeid.

Totalt skal det sprenges ca 260 000m3 og av disse skal ca 100 000m3 kjøres ned i krysset (12km) der vi skal gjøre grovarbeidet og forberedende fylling for det nye krysset. For ferdigstillelsen av krysset kommer det nytt anbud til våren så vi håper vår Andreas Roan spisser blyanten bra da også! Til nå har vi sprengt og flyttet ca 50 000m3 med fjell og kjørt en hel del avdekkingsmasser på tipp og lagt ut på ferdige skråninger.

480 laster BG semi på profil 300.
BG rigg borrer kontur på profil 300.
Kryss Skibotn E6-E8 sett mot sør.
Fylling mot Rovijokk bru sett mot Finland på profil 6700.
Dalaker drilling.
Share