Egersund Vindpark

Egersund Vindpark

 

Oppstart: August 2016

Ferdigstillelse: November 2017

Kontraktssum: kr 55 mill

Byggherre: Norsk Vind Egersund AS

Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Driftsleder: Jan Ove Kjellesvik

Anleggsleder: Kenneth Pettersen

Prosjektleder: Bjørn Ivar Nedrejord

 

Egersund vindkraftverk består av 33 vindmøller med 3,4 MW turbiner, og får en installert effekt 112,2 MW. Årlig produksjon vil ligge på ca. 395 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 20 000 husstander. Her skal Bertelsen & Garpestad bygge 20 km anleggsvei samt lage oppstillingsplass for vindmøllene.

Share