Fv.101 Helland – Koland

Arbeidet består av kantforsterkning, stedvis masse utskifting, utskifting av stikkrenner og
etablering av grøfter. Arbeidet blir utført for å klargjøre vegen for asfaltering. Entrepriseform er utførelsesentreprise.

 

 

 

 

 

Oppstart: April 2019
Ferdigstillelse: September 2019
Kontraktssum: kr 9 mill
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektleder: Kenneth Pettersen
Anleggsleder: Per Livar Ramsli

 

 

 

 

 

 

 

 

Share