Fv 18 Klubbo – Bømlo

B&G ble tildelt jobb på Fv 18 Klubbo for Statens Vegvesen med oppstart allerede i august. Opparbeiding av ca 600m ny veg + tilpassing av ca 200m eksisterende veg og en ny avkjørsel

Fakta: 
Utbygger: Statens Vegvesen
Oppstart: August/September 2014
Ferdigstillelse: April 2015
Kontraktsum: 16 mill

Opparbeiding av ca. 600m ny veg + tilpassing av ca. 200m eksisterande veg og en ny avkjørsel.

Share