FV 410 Grendstøl – Glastad

Prosjektet består av totalt ca. 2,3 km veg, fra Grendstøl i nordvest til ny Tvedestrand vgs i sørøst, i Tvedestrand kommune i Aust-Agder fylkeskommune. Ny vegtrase er delvis i jomfruelig terreng og delvis langs dagens trase.

 

 

 

Oppstart: Januar 2019
Ferdigstillelse: November 2019
Kontraktsum: 51 mill
Byggherre: Statens Vegvesen
Prosjektleder: Kenneth Pettersen
Anleggsleder: Henning Sulen Sæstad

 

Hovedmengder er cirka:

– Sprengning: 143 000 fm3
– Masseflytting jord-/løsmasser: 32 000 m3
– Masseflytting av myr: 35 000 m3
– Forsterkningslag/nedre bærelag: 150 000 m3
– Bærelag, Fk: 10 200 m3
– Bærelag, Ag: 23 200 m2
– Asfalt: 32 000 m2
– Rekkverk: 1 400 m
– Belysningsanlegg: 2 400 m
– Kabelgrøft: 3 500 m
– Drens-/overvannsledning: 2 800 m
– Stikkrenner: 300 m

Share