Fv. 42 Hovland – Lislevatn

Prosjektet omfatter utbedring av fv. 42 mellom Hovland og Lislevatn (6,9 km) i Birkenes samt Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder fylke.

Bilde SVV

 

Utbedringen gjelder en utvidelse av eksisterende fv. 42 for tilfredsstille kravene for gul midtstripe. Veglinjen følger hovedsakelig dagens trase, unntaksvis ved Ljosland, Nygård og Lislevatn. Arbeidene vil bestå av utskifting, masseflytting, sprengning, asfaltarbeider, rekkverksarbeider med mer. I prosjektet inngår også en utvidelse av Skudelv bru.

Oppstart: Mai 2018
Ferdigstillelse: Oktober 2019
Kontraktssum: kr 34 mill
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektleder: Kenneth Pettersen
Formann: Jone Ørjansen

 

Hovedmengder inkludert opsjonsdelen er cirka:

Sprengning: 55 000 m3
Forsterkningslag: 15 000m3
Bærelag, nedre og øvre: 7900 m3
Bindelag: 51 000 m2

Share