FV 44 Grødaland-Brattland

Prosjektet omfatter bygging av 3 km med ny gang og sykkelsti fra Grødaland til Brattland. Kryssing av Rongjabekken med bro og Tvihugånå med kulvert. Gang og sykkelstien bygges 3m bred med lukket grøft mellom fylkesveg og gang- og sykkelveg, samt at det bygges veg lys på hele strekningen.

 

 

 

 

Oppstart: Januar 2019
Ferdigstillelse: April 2020
Kontraktssum: kr 23 mill
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektleder: Kenneth Pettersen
Anleggsleder: Henning Sulen Sæstad

 

 

 

Entrepriseform: Totalentreprise

 

Hovedmengder:

Asfalt: 11 400 m2
Natursteinsmurer: 755 m2

 

Share