Fv.45 Byrkjedal – Retland 2011-2012

Fra 2011 til 2012 utbedret B&G Fv.45 mellom Byrkjedal og Retland i Gjesdal kommune.

Bertelsen & Garpestad AS bygget Fv.45 fra Byrkjedal til Retland i Gjesdal kommune.

Fakta:
Prosjektet omfattet breddeutvidelse av eksisterende veg fra 1-3 meter. Arbeidene besto hovedsaklig av masseutskiftning, rørlegging, muring og plastring.

Utbygger: Statens Vegvesen
Byggeår: 2011-2012
Kontakt sum: 10,2 mill.
Anleggsleder : Kenneth Pettersen
Lengde: ca 4,2 km.

Share