Fv.465 Kvåle – Ulland 2011-2012

B&G utbedret fylkesveg 465 mellom Kvåle og Ulland i Farsund kommune mellom 2011 og 2012. Veien ble ferdig stillet oktober 2012, og var siste del av Listerpakken mellom sentrale deler av Farsund og Ulland.

Fakta:
Utbygger: Statens Vegvesen
Byggeår: 2011-2012
Kontakt sum: 58 mill.
Anleggsleder: Kenneth Pettersen
Lengde: 7km + side veier.

Info fra Statens Vegvesen om Lister pakken:
www.vegvesen.no
www.vegvesen.no

Link fra våreveger om jobben: www.tu.no

Boring under høyspent
Utlasting av massetak
Mælandsbakkane tar form
Asfaltering langs Handelandsvannet
Eksisterende høyspent som gav utfordringer
Skjæring i helt ny trase
Gjervollstadkrysset
Oppfrisking av Åpta sentrum
Veien langs Handelandsvannet
Ny trase
Share