Fv. 511 Bygnes – Søylebotn

Prosjektet omfatter bygging av nytt gang og sykkelvegnett fra Bygneskrysset til Østrembruvegen.
VA anlegget til Karmøy kommune skal også skiftes ut langs traseen.

Bildet SVV

Oppstart: September 2017
Ferdigstillelse: Desember 2018
Kontraktssum: kr 44 mill
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektleder: Kenneth Rott
Driftsleder: Livar Fuglestad

Hovedelementer i prosjektet:

Fv. 511 vegbredde 6,5 m, lengde ca 1 100 m
Støyskjerm 417 m2
Sprengning 21 500 pfm3
Masseutskifting og fylling 19 400 pfm3
Natursteinsmurer 500 m2
Asfalt 17 100 m2
Rørgrøfter for trekkerør 1 700 m
Vegbelysning 54 Stk
Diverse overvann for SVV/Karmøy kommune

Share