Fv.517 Rassikring Lovareidet

B&G startet i Februar 2013 opp som underentreprenør på anlegget Fv.517 Rassikring Lovareidet.
Fakta: 

Utbygger: Statens Vegvesen
Hovedentreprenør: Phil / Istak HF
Prosjektleder: Oddvar Hamre
Anleggsleder: Paul Ivar Hov
Kontraktsum: ca 50 mill

Rassikring av fylkesveg 517 går frå Lovraeidet til Tysingvatnet i Suldal kommune i Rogaland. Strekninga som skal utbetrast og leggast om er litt over 3 kilometer lang. Vegen langs Lovravatnet er rasfarleg og 950 meter av vegen skal gå i tunnel. Prosjektet grensar til tilførselsvegane til Sandsfjordbrua som er under bygging, som vi også jobber med.

Bilder fra anleggsperioden:

Oppstart februar 2013:

Klargjøring for tunell påhugg.

Share