Fv 545 Fitjar sentrum – Rimbareid 2012

B&G masseutskiftet og utvidet eksisterende vei på 1.1 km fra Fitjar sentrum til Rimbareid i 2012.

Utbygger: Statens Vegvesen / Midtfjellet Vindkraft AS
Byggeår: 2012
Kontrakt/anbudssum: 13,684 mill
Prosjektleder: Oddvar Hamre
Anleggsleder: Paul Ivar Hov

Beskrivelse:
Utvidelse av 1 km vei.
For å øke bæreevnen ble massene skiftet ut ned til en meter under traubunn. Dessuten ble vegen utvidet til 7 meters bredde. Ved siden av kjørebanen ble det anlagt en 3 meter bred gang/sykkelveg med gatebelysning. Myke og motoriserte trafikanter ble skilt med en halvannen meter bred rabatt.

Media: Våreveger 26 jan 2012, Våreveger 02.mars 2012,

Frakt av maskiner til Fitjar på ferje.
Prosjektet før oppstart
Trauing
Fylling av stein
Fjernet eksistrende asfalt
Masseutskifting av ekisterende vei
Cat Dreamteam
Prosjektet er i ann marsj!
Pukket opp på begge sider
Rørlegging
Rørlegging
Full aktivitet
Asfaltering pågår
Legging av trekke rør, snart er anlegget ferdig
Klar for formerking av veilinjer
Busslomme
Formerkingen er på plass
Share