Fv 890 Førresvikvegen

Fv890 Førresvikvegen

 

Oppstart: September 2017

Ferdigstillelse: Mai 2018

Kontraktssum: kr 13,4 mill

Byggherre: Statens Vegvesen

Anleggsleder: Kenneth Rott

 

Her skal vi bygge ca. 1,5 km veg med fortau fram til kommunesenteret Føresvik i Bokn kommune. Traseen skal følge eksisterende veg og utvides med fortau med bredde 2,5 m. Kryss og avkjørsler skal bygges om. Det skal også etableres VA-anlegg for kommunen samt veglysanlegg.

Share