FV46 Sandsfjordbrua – Tilknytningsveier 2012-2015 Suldal Kommune

Bertelsen & Garpestad er med på å bygge tilførselsveiene til Sandsfjordbrua som er fem kilometer med helt ny vei. Rundt 1450 meter av veien går i tunnel.
Prosjektet går mot slutten og det som gjenstår er opprydding, slitelag og komplementering.

Fakta:
Utbygger: Statens Vegvesen
Hovedentreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
Prosjektleder/Anleggsleder: Oddvar Hamre/Paul Ivar Hov
Lengde: 5000 m

Statens Vegvesen sine sider om prosjektet: www.vegvesen.no

Video som viser hvordan det skal bli som ferdig anlegg:

Bilder fra anlegget:

Boring i forskjæring til ny tunell.
Utsikt fra tunell åpning.
Share