Fv517 Rassikring Lovraeidet

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt jobb for Statens Vegvesen ved fullføring av påbegynt jobb på Fv517 Lovareidet

Prosjekt: Fv.517 Rassikring Lovraeidet. Fullføring
Byggherre: Statens vegvesen Region Vest v/Knut Utaaker
Kontraktsum: 72 mill.
Ferdigstillesesdato: 31.10.2014
Prosjektleder B&G: Bjørn Ivar Nedrejord
Anleggsleder: Kenneth Eie Pettersen
Formann: Livar Fuglestad
Prosjektingeniør: Paul Ivar Hov
Landmåler: Tom Jørgen Omdal

Beskrivelse av prosjekt:

Prosjektet omfatter utbedring/omlegging av ca. 3,15 km av Fv.517 fra kryss med Rv.13 Lovraidet til Tysingvatnet i Suldal kommune. Eksisterende veg langs Lovravatnet er rasutsatt, og ny veg skal her gå i en lengde av ca. 950 meter.

·2 tunnelportaler lengder 11 og 13 m
·2 stk. teknisk bygg for tunnel
·1 stk. betongkulvert
·1 stk. fe undergang av stålrør
·EPS fylling med natursteinsmurer
·Fylling med skummglas
·2200 m tofelts fylkesveg i dagen
·Ca. 900 m skogsveg
·Ca. 600 m sideveger og avkjørsler
·Sprengning og masseflytting
·Murer av naturstein
·Ca. 200 omkjøringsveg på Lovraidet

Nå har prosjektet kommet godt i gang og mye arbeid er unnagjort. For tiden er det 45 arbeidere og 25 maskiner på anlegget.
Det som er blitt utført er betongkulvert på Lovraeidet, tunnel portal på Hamra og grøfter, vann og frostsikring i tunnel.
Ute i dagen er det hektisk aktivitets med bygging av EPS – fylling og sprenging i Hamra Bakkane.

Share