FV541 Tjong – Løvegapet

FV541 Tjong – Løvegapet

 

Oppstart: Februar 2017

Ferdigstillelse: November 2017

Kontraktssum: kr 41 mill

Byggherre: Statens Vegvesen

Prosjektleder: Kenneth Rott

 

Kontrakten består i hovedsak av bygging av ca 1800 ny veg og oppgradering av ca 300m gammel veg. Deler av traseen går i høy skjæring, ca 450m og har også to korte myrområder. Det skal bygges ca 200m S\G veg. Det skal graves grøfter, og legges kabler for Finnås Kraftlag ca 2400m og ca 700 m veglys for Svv. Det skal og bygges støyskjerm rundt deler av gammel gravplass ved vegen.

Share