FV572 Eddegjelet – Torgilsberget 2012-2013 Ulvik Kommune

B&G bygger vei i dagsone og tunell samt sikring av skjæringer og overliggende terreng for Veidekke Entreprenør AS.
Fakta:
Prosjektet er et rassikringsprosjekt og utføres som totalentreprise. Det betyr at entreprenøren prosjekterer og bygger innenfor en godkjent reguleringsplan.

Utbygger: Statens Vegvesen
Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Kontraktssum: kr 50 mill
Prosjektleder/Anleggsleder: Oddvar Hamre/Stein Erik Hauger
Lengde: 1600 m

Link til Statens vegvesen sin side om jobben: www.vegvesen.no

Link til Vegvesenet`s raportasje om tunell gjennomslaget 19.november 2012: www.vegvesen.no

Boring og rensk i sidebratt terreng
Bygging av pilotvei overfor ekisterende vei
Utlasting av salve
Veien stengt i forbindelse med sprenging
Rensk med speiallaget jibb
Lasting med utsikt over fjorden
Fjellet boltes og sikres fortløpende
Share