Gang- og sykkelvei Sirevåg

Bertelsen & Garpestad er tildelt oppdraget med å utarbeide gang- og sykkelvei i Sirevåg.

Fakta: 

Utbygger: Statens Vegvesen
Anleggsleder: Kenneth Pettersen
Kontraktsum: ca 2,6 mill
Oppstart: August 2013
Ferdigstillelse: 15.11.2013

Kontraktsarbeidet omfatter bygging av ca. 230 meter gang- og sykkelvei langs fv. 44 på Sirevåg i Hå kommune.
Gang- og sykkelvegen skal bygges fra eksisterende gang- og sykkelvei langs fv. 44 og kobles inn på Stormolovegen.

Share