Gjennomslag første tunnel, E134 Damåsen-Saggrenda, Kongsberg

posted in: Uncategorized | 0

Gjennomslag for den første av fire

18. september var det hull tvers igjennom på Moanetunnelen. Tre av de fire tunnelene på E134 Damåsen-Saggrenda får gjennomslag denne høsten.

Det ble overvært av den tsjekkiske ambassadøren til Norge sammen med Kongsbergs ordfører Kari Anne Sand, som smelte av den siste salven.
Til stede var også deler av prosjektstaben til Statens vegvesen med prosjektleder Tom Hedalen og byggeleder Svein Borgen i spissen.
Mange av de ansatte hos entreprenørene HAG Anlegg, Bertelsen og Garpestad og Metrostav deltok også på denne begivenheten, som ble avsluttet med kaffe og kake og flere takketaler etter siste salve.

 

Første av fire tunneler

Gjennomslaget i 285 meter lange Moanetunnelen er det første av i alt fire tunneler på E134 Damåsen-Saggrenda prosjektet gjennom Kongsberg.
Svartåstunnelen er neste ut med gjennomslag i løpet av oktober, mens Kongsbergtunnelen får gjennomslag en gang før jul. Siste tunnel ut er Vollåstunnelen mot Meheia, som påbegynnes i høst og får gjennomslag en gang i 2018.

Tekst: www.vareveger.no/artikler/gjennomslag-for-den-forste-av-fire/407729

 

Prosjektleder Bjørn Ivar Nedrejord i B&G sier:

Anlegget er i god rute innenfor kontraktens totale tidsramme. Første milepæl i prosjektet ble feiret mandag 18.09 da det var gjennomslag i Moane tunnelen.
Nå påbegynner B&G videre faser med vei, grøftearbeider samt innredning / kompletterings arbeider som vann / frostsikring og klargjøring elektromontasje.

Tunelene bygges i samarbeid med Metrostav. Metrostav utfører også betongarbeidene for tunellportalene og 2 kulverter på Moane.
HAG Anlegg har resterende store betongkonstruksjoner i linja. Foruten tekniske bygg og tunnellportaler er nå alle konstruksjonene påbegynt i traséen

Fra entreprenørsiden er det i dag ca 110 mann i sving på prosjektet. Anlegget har til nå produsert ca 25-30 % av kontraktsarbeidene.
Oppsummert fra arbeids fellesskapet er at vi er iht. plan og måltall.

Vi I Bertelsen og Garpestad retter en stor takk til alle som har bidratt hittil.

Les også: www.bg.no/e134-storkontrakt-tildelt-bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

Share