Grunnarbeider Sandfjordbrua

B&G har inngått kontrakt med Kruse Smith AS om utførelse av grunnarbeider i forbindelse med bygging av Sandsfjordbrua.

Fakta:
Utbygger: Statens Vegvesen Region Vest v/Tor Arne Thorsen
Hovedentreprenør: Kruse Smith AS v/Erlend Fiskum
Oppstart: 23.09.2013
Ferdigstillelse: 01.10.2015
Kontraktsum: 10,5 mill
Prosjektleder: Bjørn Ivar Nedrejord
Anleggsleder B&G: Paul Ivar Hov

Prosjektet omfatter bygging av Sandsfjordbrua i Suldal kommune.
Brua er en spennarmert betongkassebru med varierende kassehøyde som skal bygges som fritt frambygg bru.
Total lengde på brua er 580 meter med et hovedspenn på 290 meter.
Brua har følgende spenninndeling: 102.5 m, 290 m, 155 m og 33 m.
Brubanens bredde er på 10 meter og kassebredden i overbygningen er på 7 meter.
Brua skal bygges med to kjørefelt uten gangbane.
Høyeste punkt på kjørebanen ligger på +73.0 meter i senter seilløp. Seilingshøyden er 65 meter i senter av seilløpet.
Brua er planlagt bygget med fire fritt frambygg forskalingsvogner.
Ingen fundamenter er plassert under vann.
Tårnhøyden fra fundament til underkant overbygning er 50.4 m i akse 2 og 44.4 m i akse 3.
Sandsfjordbrua er en del av prosjektet Fv. 46 Sandsfjordbru-prosjektet.
Når hele prosjektet er ferdig skal det erstatte ferjesambandet Ropeid - Sand.
Prosjektet er delt i to entrepriser. Det pågår bygging av veg/tunneler fram til brua på begge sider av Sandsfjorden fra Tysingvatnet på østsida og fra Øvrabø på Ropeidhalvøya. Til sammen ca. 4.5 km.

Betongarbeid i gang på akse 4. Nå er betongarbeidet kommet godt i gang så nå er det pause for BG før vi forsetter med grunnarbeider for brua.
3 ved akse 4 på Ropeid sida
Share