Hamran boligfelt, Eigerøy

posted in: Eiendom | 0

B&G har kjøpt dette feltet som ligger meget fint på søre Eigerøy. Feltet er regulert og vil bestå av totalt 18 boenheter. Kommer for salg våren 2015.

Hamran boligfelt består av totalt 18 boenheter. Hovedsaklig eneboliger, men det er også avsatt tomter for tomannsboliger.
Feltet ligger meget flott på søre Eigerøy. Med utsikt inn mot Egersund, innseilingen og Bruvik / Varberg.

Reguleringsplan er ferdig og det arbeides nå med tekniske planer.
Vi regner med oppstart av salg våren 2015. Og oppstart av annleggsarbeid på forsommeren 2015.

Foto: Dag Tore Øglend
Foto: Dag Tore Øglend
Share