Haukeli

Prosjektet omfatter rehabilitering av Vågslidtunnelen 1643- (1643 meter) Haukelitunnelen (5692 meter) og Svandalsflona skredoverbygg (520 meter) på E134 i Vinje og Odda kommune. Arbeidene utføres for å øke sikkerheten for trafikantene slik at tunnelen bringes i samsvar med krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriften.

Oppstart: juni 2020
Ferdigstillelse: oktober 2022
Kontraktssum:339,8 mill
Byggherre: Statens Vegvesen
Prosjektleder: Kenneth Rott
Formann: Jone Ørjansen

Haukeli

Share