Kleppevarden Vest

B&G har blitt tildelt kontrakt om VVA anlegg til bolgfelt Kleppevarden Vest.

Prosjekt: VVA anlegg til boligfelt Kleppevarden Vest
Byggherre: Team Bygg Prosjekt AS
Kontraktssum: 33 mill inkl mva
Oppstart: 1. november 2014
Ferdigstillelse: 31. desember 2014

Share