Ny kontrakt med Forsvarsbygg, TAP Nord Evenes

B&G har inngått ny kontrakt med Forsvarsbygg på Evenes. TAP Nord er tilsvarende prosjekt som TAP Sør som vi nylig har utført og overlevert til Forsvarsbygg.

Oppstart: april 2021
Ferdigstillelse: oktober 2021
Kontraktssum: 59 mill
Byggherre: Forsvarsbygg
Prosjektleder: Bjørn Ivar Nedrejord
Anleggsleder: Andreas Husbedt

Evenes Flystasjon

TAP Nord Evenes
Entreprisen omfatter etablering av ny trafikkavviklingsplattform (TAP) for fly i nordenden av rullebanen. Prosjektet omfatter gravearbeider og utkjøring av forurensede masser til deponi.
Det vil også være nødvendig med sprengningsarbeider på deler av området. Det skal også etableres en voll, samt infrastruktur som elektro og overvann via egne kummer og grøfter.

Kontrakten om bygging av TAP Nord på Evenes omfatter følgende fagområder:

  • Grunnarbeider
  • Betong og asfaltarbeider
  • Elektroarbeider
  • Miljørådgivning og rensing av PFAS-holde anleggsvann.

Les mer om prosjektet: www.forsvarsbygg.no/evenes

Share