Fv.45 Kryss Sinnes

Utfylling i Svartevatn, etablering av rundkjøring, 400 meter vei- /gang og sykkelvei, gravearbeid for AE sine arbeider vedr flytting av høyspent og kabler.

Det skal også omlegges og etableres VA/OV langs parsellen. sprengning i veglinja og ca 30000m3 i eget massetak ved Joker (GP) butikken som vist på tegning. Natursteinmurer.

Oppstart: Februar 2020
Ferdigstillelse: Oktober 2021
Kontraktssum: 22,9 mill.
Byggherre: Agder Fylkeskommune
Prosjektleder: Per Livar Ramsli
Formann:

Sinnes

 

Share