Kvammapakken

Bertelsen & Garpestad har inngått kontrakt med Statens Vegvesen om utbygging av siste del av Ligarsparsellen, FV 49 – en del av Kvammapakken

Jobben består i bygging av fortau og utviding til to kjørefelt
BG var en av tre anbydere. Og ble tildelt kontrakten

Kontraktsummen er i underkant av 30 mill kr.

Del to av Lingaparsellen kommer nedenfor løa ca. midt i bildet. Bilde: Statens Vegvesen
Share