Lærling hos Bertelsen & Garpestad

Bertelsen & Garpestad har lang erfaring som godkjent lærebedrift. Hos oss får du god opplæring og oppfølging innen ditt fag. Vi har egen fadderordning og tett samarbeid med opplæringskontorene OKAB og OFIR. I 2018 ble vi kåret til årets opplæringsbedrift i Sør-Rogaland. B&G har blitt godkjent til å ta inn lærlinger i faget yrkessjåfør i samarbeid med opplæringskontoret for transportfagene i vest.

Læretid

Før du starter som lærling hos oss blir det avholdt oppstartsmøte med virksomheten sammen med OKAB opplæringskontoret i anlegg og bergfagene. Da blir det skrevet lærekontrakt der læreløpet er spesifisert. Vi har sammen med opplæringskontorene samtaler hvert halvår der vi går gjennom opplæringsplanen til hver enkelt lærling.

 

Hvem

  • De med godkjent yrkesfaglig retning
  • Ungdom med god holdning og stor interesse for våre fag kan også bli vurdert, selv uten videregående skole.

 

Fag

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Veg og anleggsfaget
  • Fjell og bergverksfaget
  • Anleggsmaskinreparatør
  • Sveisefaget
  • Yrkessjåfør

 

Læreplass hos Bertelsen & Garpestad ?

Har du spørsmål eller lurer på noe kan fagansvarlig Paul Ivar Hov kontaktes på paul.ivar.hov@bg.no eller +4797578583.

For å søke læreplass klikk her

 

Jobb

Vårt mål er å få ungdommen til å satse på vår bransje. Vi ønsker å bidra med rekruttering til bransjen, og at dyktige medarbeidere har lyst til å bli værende, også etter avsluttet læretid.

God motivasjon og rett positiv holdning i læretiden, er avgjørende får å få muligheten til fast jobb i Bertelsen & Garpestad.

 

FADDER, EN ROLLEMODELL FOR LÆRLINGENE 

Under finner man OKAB’S rettningslinjer for faddere for lærlinger.

FADDER INSTRUKSER